• Camino Duurzame Energie

    Slider Background
Camino Duurzame energie

Wat doen wij?

Op weg naar morgen

Wie zijn wij?

Camino Duurzame energie is aanbieder in Nederland van AkoTec heatpipes, een vorm van zonnecellen. Deze vangen zonne-energie op en gebruiken dit om voor warm water te zorgen.

Lees meer

Heatpipes

Met de inzet van AkoTec heatpipes kan gemiddeld gedurende acht van de twaalf maanden (nagenoeg) volledig voorzien worden in de behoefte aan douche- en ander warmwater dat in het gezin gebruikt wordt. Bedenkt u zich eens welke besparing dit oplevert aan gas of andere niet-hernieuwbare energie?

Naar AkoTec Heatpipes

Zonne-energie

De AkoTec heatpipes werken onder alle omstandigheden optimaal, dus ook als er bewolking of diffuus zonlicht is. Dit maakt ze uitermate geschikt voor landen met minder zon, zoals Nederland.

Camino Duurzame energie

Laatste nieuws

AkoTec vertegenwoordigd op Internationale Groene Week in Berlijn

Wilt u de allernieuwste noviteiten van de AkoTec producten zien?

Op de internationale groene week in Berlijn kunt u al onze noviteiten bewonderen.

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief

boeven-terras-balustrade

Wilt u energie besparen en heeft u geen geschikt dak om een zonnecollector te plaatsen of hebt u het dak al vol liggen met PV panelen, dan hebben wij de oplossing.

Continue Reading..

Nederland niet klaar voor slim en duurzaam energiesysteem

 

panelen

PERSBERICHT 13  www.tilburguniversity.edu

juni 2016 – Nederland loopt hopeloos achter met de uitvoering van Europese verplichtingen voor een transitie naar slimme en duurzame energie. Dat stelt hoogleraar Saskia Lavrijssen vrijdag 17 juni in haar inaugurele rede aan Tilburg University.
In het energiesysteem van de toekomst wordt de consument een actieve speler. Zowel het markttoezicht als de rechtsbescherming van consumenten moet dringend worden aangepast.
Een groot probleem is volgens Lavrijssen dat de Europese en nationale wetten nog steeds zijn gebaseerd op het traditionele, verouderde marktmodel waarin centraal gestuurde, grootschalige kolen- en gascentrales energie produceren op vraag van de afnemers. De energieconsumenten worden beschouwd als passieve partijen.
Het energiesysteem van de toekomst is echter slim en duurzaam, waarbij met behulp van ICT-toepassingen aanbod en vraag naar duurzame energie op efficiënte wijze op elkaar worden afgestemd. Consumenten worden dan actieve spelers, die reageren op financiële prikkels om op een bepaald moment wel of geen energie te gebruiken of om door henzelf opgewekte energie te leveren aan het systeem. Het systeem wordt bijvoorbeeld zo georganiseerd dat iedereen zijn auto gaat opladen als de zon schijnt, of het gebruik van energie uitstelt bij gebrek aan zon en wind.
Lavrijssen stelt dat er nieuwe wetgeving nodig is om te zorgen dat innovaties voor de energietransitie kunnen plaatsvinden en dat markpartijen en consumenten nieuwe rollen kunnen spelen.
Ook de procedures voor de totstandkoming van belangrijke energiebesluiten en het vereiste niveau van rechtsbescherming moeten worden aangepast aan de nieuwe systemen en de actieve rol van de consument. Procedurele innovaties zijn nodig voor de verbetering van de inspraak, participatie en rechtsbescherming van de energieconsumenten ten aanzien van energiereguleringsbesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die hun belangen raken inzake een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.
Belangrijk is dat consumenten betere mogelijkheden krijgen om van tevoren invloed uit te oefenen op de voorwaarden en tarieven voor toegang tot het energiesysteem. Door het creëren van draagvlak voor de inhoud van de energiebesluiten, wordt voorkomen dat achteraf tijdrovende en kostbare rechtelijke procedures plaatsvinden.
Lavrijssen sluit aan bij eerdere pleidooien voor het benoemen van een onafhankelijke Klimaatcommissaris. De Klimaatcommissaris ziet toe op de realisatie van een duurzame energievoorziening en jaagt dit doel op onafhankelijke en consistente wijze aan.
Prof. dr. Saskia Lavrijssen is sinds 1 september 2015 hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries. In haar onderzoek, dat is ingebed in TILEC (Tilburg Law and Economics Center), staat de rol en positie van huishoudelijke en zakelijke consumenten in de energie- en watersector centraal en de vraag of hun rechten voldoende gewaarborgd zijn. Lavrijssengespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht, energierecht, economische regulering en publiekrecht.

Heatpipes voor verwarming zwembaden en sporthallen

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie bij het realiseren van milieudoelstellingen. Zeker nu 2020 snel dichterbij komt. Veel gemeenten zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om het gebruik van aardgas te beperken en meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Veel gemeenten hebben reeds programma’s voor de inzet van zonnepanelen voor de opwekking van stroom. Slechts enkele gemeenten hebben de voordelen ontdekt van de inzet van thermische zonne-energie. Bij thermische zonne-energie wordt gebruik gemaakt van zonlicht om warm water te produceren.

Dit kan toegepast worden voor de verwarming van warm water voor zwembaden en douchewater voor sporthallen. Maar ook voor ondersteuning in de watervoorziening en verwarming van scholen en instellingen en zelfs voor milieubewuste koeling. Warm water wordt opgewekt met gebruik van zogenaamde heatpipes die de zonnewarmte omzetten in bruikbare warmte. Dit werkt goed in de zomer en winter.

In Nederland biedt Camino Duurzame energie heatpipes van het Duitse merk AkoTec. In samenwerking met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is Gemlease in staat een passend arrangement aan te bieden waardoor ook uw gemeente gebruik kan maken van deze nieuwe besparingsmogelijkheid die het duurzame karakter van uw gemeente een belangrijke impuls geeft.

Berkenvenseweg 3 5473NN Heeswijk-Dinter
jandebeer@caminoduurzameenergie.nl
+31 (0) 610911751

Vragen of bestellingen? Neem contact op!

Bericht verzonden! We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw!
Leegmaken
© 2015 Camino Duurzame Energie